Lapas

Šiame meniu yra puslapio valdymo ir naršymo komandos.

Naujas lapas

Įterpia tuščią lapą po pasirinkto lapo.

Dubliuoti lapą

Įterpia esamo lapo kopiją po esamo lapo.

Įterpimas /Objektas iš failo

Leidžia įterpti esamą failą arba atitinkamus elementus į failą.

Pervadinti lapą

Nurodykite naują lapo pavadinimą.

Šalinti lapą

Šalinti esamą lapą.

Įrašyti fono paveikslą

Įrašomas fono paveikslas.

Parinkti fono paveikslą

Parenkamas fono paveikslas.

Savybės

Nustato lapo padėtį, paraštes, foną ir kitas parinktis.

Master Page

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current page. Any objects in the page design are inserted behind objects in the current page.

Naujas pagrindas

Šalinti pagrindą

Pagrindo fonas

Pagrindo objekai

Pagrindo elementai

Perkelti

Lapo naršymas

Atveria lapo naršymo submeniu.

Paremkite mus!