Lapas

Šiame meniu yra lapų tvarkymo ir perėjimo tarp lapų komandos.

Naujas lapas

Po pažymėto lapo įterpiamas naujas lapas.

Lapo kopija

Po veikiamojo lapo įterpiama veikiamojo lapo kopija.

Įterpimas /Objektas iš failo

Leidžia įterpti esamą failą arba atitinkamus elementus į failą.

Pervadinti lapą

Nurodykite naują lapo pavadinimą.

Šalinti lapą

Pašalinamas veikiamasis lapas.

Įrašyti fono paveikslą

Įrašomas fono paveikslas.

Parinkti fono paveikslą

Parenkamas fono paveikslas.

Lapo savybės

Nustatoma lapo padėtis, paraštės, fonas ir kitos maketo parinktys.

Master Page

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current page. Any objects in the page design are inserted behind objects in the current page.

Naujas pagrindas

Šalinti pagrindą

Master background

Master Objects

Master Elements

Perkelti

Naršymas tarp lapų

Atveriamas naršymo tarp lapų submeniu.

Paremkite mus!