Įterpimas

Šios komandos leidžia įterpti elementus, tokius kaip grafikos objektus, į „Draw“ dokumentą.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Diagrama

Įterpiama diagrama, atvaizduojanti langelių ar lentelės sritį, arba numatytuosius duomenis.

Lentelė

Įterpia naują lentelę į esamą skaidrę arba puslapį.

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Įterpti traukos tašką arba liniją

Įterpia traukos tašką arba tiesę (žinomą kaip orientyrą), kurį galite panaudoti objektų lygiavimui.

Sluoksnis

Įterpia naują sluoksnį į dokumentą. Sluoksniai naudojami tik grafikos dokumente.

Teksto laukas

Įterpti teksto lauką

Komentaras

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Slankusis kadras

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Dekoratyvusis tekstas

Dekoratyviojo teksto priemone galima sukurti grafinio teksto objektus.

Hipersaitas

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima kurti ir taisyti hipersaitus.

Specialieji rašmenys

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Puslapio numeris

Įterpti teksto langelį su puslapio numeriu.

Laukai

Išvardija laukus, kuriuos galite įterpti į skaidrę.

Forma

Šiame meniu yra komandos formos valdikliams (teksto langeliui, žymimajam langeliui, akutei, sąrašo laukui ir kt.) į dokumentą įterpti.

Paremkite mus!