Įterpimas

Šio meniu komandomis į grafikos dokumentą galima įterpti įvairius elementus, pavyzdžiui, paveikslus ar traukos objektus.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Lentelė

Įterpia naują lentelę į esamą skaidrę arba puslapį.

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Traukos objektas

Įterpia traukos tašką arba tiesę (žinomą kaip orientyrą), kurį galite panaudoti objektų lygiavimui.

Sluoksnis

Į dokumentą įterpiamas naujas sluoksnis arba keičiamas esamas dokumento sluoksnis. Sluoksniai galimi tik grafikos rengyklėje „Draw“, bet ne pateikčių rengyklėje „Impress“.

Teksto langelis

Įterpiamas teksto langelis.

Komentaras

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Slankusis kadras

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Dekoratyvusis tekstas

Dekoratyviojo teksto priemone galima sukurti grafinio teksto objektus.

Hipersaitas

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Specialieji rašmenys

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Lapo numeris

Įterpiamas teksto langelis su veikiamojo lapo numeriu.

Laukai

Išvardija laukus, kuriuos galite įterpti į skaidrę.

Forma

Šiame meniu yra komandos formos valdikliams (teksto langeliui, žymimajam langeliui, akutei, sąrašo laukui ir kt.) į dokumentą įterpti.

Paremkite mus!