Taisa

Šio meniu komandos naudojamos grafikos dokumentų taisymui (pavyzdžiui, kopijavimui ir įdėjimui).

Atšaukti

Panaikinamas paskutinės įvykdytos komandos rezultatas arba paskutinis surinktas teksto fragmentas. Jei norite pasirinkti atšauktiną komandą, standartinėje mygtukų juostoje spustelėkite rodyklę šalia mygtuko Atšaukti.

Atstatyti

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Iškirpti

Atranka pašalinama ir nukopijuojama į iškarpinę.

Kopijuoti

Atranka nukopijuojama į iškarpinę.

Įdėti

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Pažymėti viską

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Ieškoti ir keisti

Veikiamajame dokumente randamas arba pakeičiamas tam tikras tekstas ar teksto formatas.

Taškai

Leidžia taisyti brėžinio taškus.

Jungimo taškai

Leidžia taisyti brėžinio jungimo taškus.

Dubliuoti

Sukuria vieną ar kelias pasirinkto objekto kopijas.

Sklandusis virsmas

Sukuria figūras ir paskirsto jas pagal vienodą padidėjimą tarp dviejų grafinių objektų.

Laukai

Įterpto lauko savybių taisymas.

Šalinti skaidrę

Pašalina esamą skaidrę arba failą.

Saitai

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Edit Object

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Hipersaitas

Atveriamas dialogo langas, kuriame galima kurti ir taisyti hipersaitus.

Paremkite mus!