Grafikos objekto mygtukų juosta

Grafikos objekto mygtukų juostoje yra pagrindinės braižymo priemonės.

Selection

Allows you to select objects in the current document.

Icon

Selection

Linijos spalva

Nustatoma pažymėto objekto linijų spalva.

Icon Line Color

Linijos spalva

Užpildo spalva

Nustatoma pažymėto objekto srities spalva.

Icon Area

Sritis

Line

Nubrėžia esamame dokumente tiesią liniją ten, kur tempiate žymeklį. Jei norite nubrėžti 45 laipsnių liniją, tempdami žymeklį laikykite nuspaudę klavišą Lyg2.

Icon Line

Linija

Stačiakampis

Nubraižomas užpildytas stačiakampis toje dokumento vietoje, kurioje tempsite pele. Spustelėkite ten, kur turėtų būti stačiakampio kampas, ir vilkite, kol stačiakampis bus norimo dydžio. Jei norite nubraižyti kvadratą, tempdami laikykite nuspaudę klavišą Lyg2.

Icon Rectangle

Stačiakampis

Elipsė

Nubraižomas užpildytas ovalas toje dokumento vietoje, kurioje tempsite pele. Spustelėkite ten, kur turėtų būti ovalas, ir vilkite, kol figūra bus norimo dydžio. Jei norite nubraižyti apskritimą, tempdami laikykite nuspaudę klavišą Lyg2.

Icon Ellipse

Elipsė

Rodyklės

Spustelėję Linijų ir rodyklių mygtuką galite pridėti linijas, linijas su rodyklėmis ir matmenų linijas esamoje skaidrėje arba puslapyje.

Kreivė

Kreivės piktograma Grafinių objektų juostoje atveria Linijų priemones, kur galite pasirinkti ir įterpti linijas bei figūras į skaidrę.

Icon Curve

Kreivė

Jungiamosios linijos

Icon Connector

Jungiamoji linija

Atverkite Jungiamųjų linijų priemonę, kur galite pasirinkti komandas pridėti jungiamąsias linijas esamos skaidrės objektams. Jungiamosios linijos jungia objektus ir lieka prijungtos prie jų, kai objektai perkeliami. Jei kopijuojate objektą su jungiamosios linijoms, jos taip pat nukopijuojamos.

Pagrindinės figūros

Atveriama pagrindinių figūrų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Basic shapes

Pagrindinės figūros

Simbolinės figūros

Atveriama simbolinių figūrų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Symbol Shapes

Simbolinės figūros

Nestandartinės rodyklės

Atveriama nestandartinių rodyklių mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Block arrows

Nestandartinės rodyklės

Blokinės schemos

Atveriama blokinių schemų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Flowcharts

Blokinės schemos

Figūrinės išnašos

Atveriama figūrinių išnašų mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Callouts

Figūrinės išnašos

Žvaigždės

Atveriama žvaigždžių mygtukų juosta, kurios priemonėmis į dokumentą galima įterpti grafikos objektus.

Icon Stars

Žvaigždės

Trimačiai objektai

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

Trimatės figūros

Paremkite mus!