Rodymas

Šiame meniu yra komandos, skirtos valdyti, kaip dokumentas atvaizduojamas ekrane, keisti naudotojo sąsajos elementus ar parodyti arba paslėpti šoninius skydelius.

Normalus

Įjungiamas normalusis lapo rodinys.

Pagrindas

Įjungiamas dokumento pagrindo rodinys.

Naudotojo sąsaja

Atveriamas dialogo langas naudotojo sąsajos išdėstymui parinkti.

Toolbars

Opens a submenu to show and hide toolbars. A toolbar contains icons and options that let you quickly access LibreOffice commands.

Būsenos juosta

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Show or hide the .

Liniuotės

Parodo arba paslepia liniuotes darbo srities viršuje, kairėje arba dešinėje.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

Rodyti komentarus

Parodomi arba paslepiami dokumente esantys komentarai.

Spalvos ar pilkos spalvos atspalviai

Rodyti skaidres spalvotai, pilkos spalvos atspalviais arba juoda ir balta spalva.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Stiliai

Atveria stilių kortelę Priemonių juostoje, kurioje išvardijami visi galimi grafikos ir demonstravimo stiliai.

Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Žvalgiklis

Atveria žvalgiklį, kuriame galite greitai pereiti prie kitos skaidrės arba judėti per atvertus failus.

Color Bar

Show or hide the Color bar.

Pastumti

Pasirinkus šią komandą galima pastumti lapą lange. Kai komanda pažymėta, pasikeičia pelės žymeklio forma. Tuomet, nuspaudę kairįjį pelės klavišą, tempkite lapą į norimą vietą.

Mastelis

Opens the Zoom & View Layout dialog to let you set the zoom factor to display the current document.

Paremkite mus!