teksto taisymas

Į grafikos objektą arba pateiktį galite įterpti įvairius tekstus:

Teksto langelio įterpimas

 1. Spustelėkite Teksto mygtukąIcon ir perkelkite pelės žymeklį į vietą, kur norite įdėti teksto langelį.

 2. Tempkite teksto langelio kampą, kol teksto laukus bus norimo dydžio.

 3. Įveskite arba įdėkite nukopijuotą tekstą į teksto langelį.

Dukart spustelėkite tekstą, jei norite jį taisyti arba keisti teksto šriftą, dydį ar spalvą. Spustelėkite teksto langelio rėmelį, jei norite keisti objekto spalvą ar išdėstymą.

Talpinti tekstą į kadrą

 1. Sukurkite teksto langelį, kaip aprašyta ankstesniuose žingsniuose.

 2. Pažymėkite teksto langelį ir pasirinkite Formatas → Takstas. Atveriamas Teksto dialogo langas.

 3. Teksto kortelėje atšaukite parinkties Pritaikyti aukštį prie teksto žymėjimą ir pasirinkite parinktį Talpinti į kadrą. Spustelėkite Gerai.

 4. Dabar galite keisti teksto langelio dydį ir teksto parinktis.

Teksto įterpimas į grafikos objektą

Galite įterpti tekstą į bet kurį grafinį objektą, dukart jį spragtelėję pelės klavišu.

Jei norite apibrėžti teksto vietą, pasirinkite Formatas → Tekstas.

 1. Pavyzdžiui, spustelėkite rodyklę prie Išnašos mygtuko Icon ir atversite išnašų priemones.

 2. Pasirinkite išnašą ir perkelkite pelės žymeklį, kur norite pradėti rašyti išnašą.

 3. Tempdami nubrėžkite išnašos langelį.

 4. Įveskite tekstą.

Teksto kopijavimas

 1. Pažymėkite tekstą teksto dokumente.

 2. Nukopijuokite tekstą į iškarpinę (Taisa → Kopijuoti).

 3. Spustelėkite puslapyje arba skaidrėje, kur norite įdėti tekstą.

 4. Įdėkite nukopijuotą tekstą, pasirinkę Taisa → Įdėti arba Taisa → Įdėti kitaip.

  Pasirinkę komandą Įdėti kitaip, galite pasirinkti įdedamo teksto formatą. Priklausomai nuo formato, galite kopijuoti skirtingas teksto savybes.

Teksto importavimas

 1. Spustelėkite puslapį arba skaidrę, kur norite importuoti tekstą.

 2. Pasirinkite Įterpimas → Failas.

 3. Pasirinkite teksto failą (.txt) arba HTML failą irspustelėkite Įterpimas. Atveriamas dialogo langas Įterpti tekstą. Spustelėkite Gerai, jei norite įterpti tekstą iš pasirinkto failo.

Paremkite mus!