„LibreOffice“ grafikos rengyklės naudojimo instrukcija

Bendrųjų „LibreOffice“ instrukcijų skyriuje aprašytos funkcijos, taikomos visiems moduliams: darbui su langais ir meniu, „LibreOffice“ nuostatų keitimui, duomenų šaltinių nustatymui, galerijos ar pertempimo funkcijos naudojimui.

Jei reikalinga informacija apie kitą modulį, žinyno žvalgymo polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite norimą modulį.

Objektų taisymas ir grupavimas

Objektų išdėstymas, išlygiavimas ir paskirstymas

Figūrų virsmas

Išpjovų ir nuopjovos braižymas

Objektų dubliavimas

Objektų grupavimas

Objektų kombinavimas ir figūrų konstravimas

Linijų sujungimas

3D objektų komponavimas

Objektų pasukimas

Spalvų ir raštų taisymas

Vartotojo spalvų kūrimas

Spalvų keitimas

Gradientinio užpildymo kūrimas

Teksto taisymas

teksto taisymas

Grafinis tekstas

Darbas su sluoksniais

Keisti arba pridėti

Keisti fono užpildą

Apie sluoksnius

Sluoksnių įterpimas

Objektų perkėlimas į kitą sluoksnį

Veiksmai su sluoksniais

Perkeliami objektai

Kita

Grafinių objektų spartieji klavišai

Paveikslo įterpimas

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Paveikslų kopijavimas iš galerijos

Objektų įterpimas iš galerijos

Linijos stilių taikymas

Defining Arrow Styles

Linijos stilių kūrimas

Jungiamųjų taškų naudojimas

Paremkite mus!