3D objektų komponavimas

3D objektus, kurie formuoja 3D paveikslą, galite sukomponuoti į vieną 3D paveikslą.

3D objektų komponavimas:

  1. Įterpkite 3D objektą iš 3D objektų priemonių (pavyzdžiui, kubą).

  2. Įterpkite antrą 3D objektą šiek tiek didesnį (pavyzdžiui, rutulį).

  3. Pažymėkite antrą objektą (rutulį) ir pasirinkite Taisa → Iškirpti.

  4. Dukart spustelėkite pirmą objektą (kubą), kad atvertumėte grupės veikseną.

  5. Pasirinkite Taisa → Įdėti. Abu objektai dabar yra vienoje grupėje. Jei norite, galite taisyti juos kaip atskirus objektus arba keisti jų padėtį grupėje.

  6. Dukart spustelėkite už grupės ir išeikite iš grupės veiksenos.

Note Icon

Nebegalite sujungti arba atimti 3D objektų.


Paremkite mus!