Objektų grupavimas

Galite sujungti kelis objektus į grupę taip, kad jie būtų kaip viena objektas. Galite visus objektus tempti ar keist jų dydį vienu metu. Galite keisti jų visų arba atskiro grupės objekto savybes (pavyzdžiui, linijos storį, užpildo spalvą). Grupės gali būti laikinos arba priskirtos:

Grupės taip pat gali būti įtrauktos į kitas grupes. Veiksmai, taikomi grupei, nedaro įtakos atskirų objektų santykinei padėčiai vienas kito atžvilgiu grupėje.

Objektų grupavimas:

Piktograma

Pažymėkite objektus, kuriuos norite grupuoti ir pasirinkite Figūros → Grupuoti → Grupuoti.

Pavyzdžiui, galite grupuoti visus organizacijos logo objektus ir tempti arba keisti dydį visų iškart.

Sukurtoje objektų grupėje, pažymėdami vieną grupės objektą, pažymite visą grupę.

Grupės objektų pažymėjimas

Piktograma

Galite pažymėti vieną grupės objektą. Dukart spustelėkite grupę ir įjungsite grupės veikseną, tuomet spustelėkite norimą objektą. Grupės veiksenoje objektus galite įtraukti į grupę arba pašalinti iš jos. Objektai, nepriklausantys grupei, yra pilki.

Piktograma

Jei norite užverti grupės veikseną, dukart spustelėkite už grupės.

Paremkite mus!