Gradientinio užpildymo kūrimas

Gradientinis užpildas yra dviejų spalvų prieauginis mišinys arba vienos spalvos šešėliai, kuriuos galite pritaikyti esamam objektui.

Gradiento taikymas:

 1. Pasirinkite grafikos objektą.

 2. Pasirinkite Formatas → Sritis ir Užpildymo tipą Gradientas.

 3. Pasirinkite gradiento stilių ir spustelėkite Gerai.

Gradiento kūrimas

Galite apibrėžti savo gradientą, keisti esamus arba įrašyti ir atsisiųsti gradientų sąrašą iš failo.

Gradiento kūrimas:

 1. Pasirinkite Formatas → Sritis ir spustelėkite Gradientų ąselę.

 2. Pasirinkite gradientą iš sąrašo ir spustelėkite Pridėti.

 3. Įrašykite savo gradiento pavadinimą ir spustelėkite Gerai.

  Pavadinimas pasirodo gradientų sąrašo pabaigoje ir paruoštas taisymui.

 4. Nustatykite gradiento savybes ir spustelėkite Keisti, kad išsaugotumėte keitimus.

 5. Spustelėkite Gerai.

Gradientų ir skaidrumo naudojimas

Galite pritaikyti grafikos objektui gradientus ir skaidrumą pele.

Gradientų pritaikymas grafiniam objektui:

 1. Pasirinkite grafinį objektą su gradientu, kurį norite keisti.

 2. Pasirinkite Formatas → Sritis ir spustelėkite Gradientų ąselę.

 3. Parinkite gradiento reikšmes pagal savo poreikius ir spustelėkite Gerai.

Tip Icon

Jei norite pritaikyti grafiniam objektui skaidrumą, pažymėkite objektą, pasirinkite Formatas → Sritis ir spustelėkite Skaidrumo ąselę.


Paremkite mus!