Figūrų virsmas

Virsmas sukuria objektus ir juos paskirsto tarp dviejų objektų.

Note Icon

Virsmo komanda yra tik „LibreOffice“ grafikos rengyklėje. Galite kopijuoti komandos rezultatą į „LibreOffice“ pateikčių dokumentą.


Dviejų objektų virsmas:

  1. Nuspauskite Lyg2 ir spustelėkite kiekvieną objektą.

  2. Choose Shape - Cross-fading.

  3. Įveskite virsmo Objektų skaičių.

  4. Spustelėkite Gerai.

Sukuriama grupė su dviem pradinėmis figūromis ir nurodytu skaičiumi virsmo objektų tarp jų.

Virsmo pavyzdys

Jei norite taisyti atskirus grupės objektus, pasirinkite grupę ir spustelėkite F3. Jei norite uždaryti grupę, spustelėkite +F3.

Paremkite mus!