Figūrų virsmas

Virsmu tarp dviejų grafikos objektų sukuriamos pereinamosios figūros ir išdėstomos vienodais žingsniais.

Note Icon

Virsmo komanda yra tik „LibreOffice“ grafikos rengyklėje. Virsmo rezultatą galima nukopijuoti ir įdėti į „LibreOffice“ pateiktį.


Virsmas tarp dviejų objektų:

  1. Laikydami nuspaustą klavišą Lyg2, spustelėkite kiekvieną objektą.

  2. Pasirinkite komandą Figūros ▸ Figūrų virsmas.

  3. Langelyje Žingsniai nurodykite pereinamųjų figūrų tarp virsmo pradinio ir galutinio objektų skaičių.

  4. Spustelėkite Gerai.

Sukuriama objektų grupė iš pradinio ir galutinio virsmo objektų bei nurodyto kiekio pereinamųjų virsmo figūrų.

Virsmo pavyzdys

Jei norite taisyti atskirus grupės objektus, pažymėkite grupę ir paspauskite klavišą F3. Grupės objektų taisymą užbaigti galima paspaudus klavišus +F3.

Paremkite mus!