Objektų jungimas ir figūrų konstravimas

Be persidengimų sujungti grafikos objektai sudaro grupę, tačiau jos atskirų objektų taisyti negalima.

Note Icon

Sujungti be persidengimų galima tik dvimačius objektus.


Dvimačių objektų jungimas

  1. Pažymėkite du ar daugiau dvimačių objektų.

  2. Pasirinkite Figūros ▸ Jungti be persidengimų.

Kitaip nei grupėse, be persidengimų sujungus objektus, naujajam objektui pritaikomos žemiausiai iš sujungtų objektų esančio objekto savybės. Vėliau sujungtus objektus vėl galima išskaidyti, tačiau pradinės jų savybės nebus atkurtos.

Be persidengimų sujungus objektus, jų susikertančiuose plotuose atsiranda tuščios vietos.

Be persidengimų sujungtų objektų pavyzdys

Paveiksle kairėje matomi pradiniai objektai, o dešinėje – jų jungimo be persidengimų rezultatas.

Figūrų konstravimas

Figūras konstruoti galima dviems ar daugiau grafikos objektų pritaikant meniu Figūros komandas Sujungti, Atimti arba Perdengti.

Note Icon

Figūrų komandas galima taikyti tik dvimačiams objektams.


Sukonstruotos figūros įgyja žemiausiai esančio objekto savybes.

Figūros konstravimas:

  1. Pažymėkite du ar daugiau dvimačių objektų.

  2. Iš meniu Figūros pasirinkite vieną iš šių komandų:

Figūrų konstravimo komandos

Toliau paveikslų kairėje pusėje matomi pradiniai objektai, o dešinėje – rezultatas pritaikius figūrų konstravimo komandas.

Figūros ▸ Sujungti

Sujungtų figūrų pavyzdys

Pažymėtų objektų plotas pridedamas prie žemiausiai esančio objekto ploto.

Figūros ▸ Atimti

Figūrų skirtumo pavyzdys

Pažymėtų objektų plotas atimamas iš žemiausiai esančio objekto ploto.

Figūros ▸ Perdengti

Figūrų perdengimo pavyzdys

Iš persidengiančio figūrų ploto sukonstruojama nauja figūra.

Už persidengimo ribų esantis plotas pašalinamas.

Paremkite mus!