Objektų kombinavimas ir figūrų konstravimas

Sujungti be persidengimų grafikos objektai sudaro grupę, kurios atskirų objektų taisyti negalima.

Note Icon

Sujungti be persidengimų galite tik dvimačius objektus.


Dvimačių objektų sujungimas:

  1. Pasirinkite du ar daugiau dvimačius objektus.

  2. Pasirinkite Figūra → Jungti be persidengimų.

Priešingai nei grupės, sujungti be persidengimų objektai įgyja pirmojo sukurto objekto savybes. Atskyrus sujungtus objektus, pradinės objektų savybės neatkuriamos.

Sujungus be persidengimų objektus, jų persidengimo vietos dingsta.

Sujungtų be persidengimų objektų vaizdavimas

Paveiksle matote pradinius objektus kairėje, o pritaikytos komandos rezultatą dešinėje.

Figūrų konstravimas

Figūras galite konstruoti pasirinkę Figūros → Sujungti, Atimti arba Perdengti dviems ar daugiau objektams.

Note Icon

Figūrų komandas galima taikyti tik dvimačiams objektams.


Sukonstruotos figūros įgyją pirmojo skurto objekto savybes.

Figūros konstravimas:

  1. Pasirinkite du arba daugiau dvimačius objektus.

  2. Pasirinkite Figūros ir vieną iš komandų:

Figūros komandos

Paveiksle matote pradinius objektus kairėje, o pritaikytų komandų rezultatus dešinėje.

Figūros → Sujungti

Sujungtų figūrų pavyzdys

Pasirinkto objekto sritį prideda prie pirmojo sukurto objekto srities.

Figūros → Atimti

Atimtų figūrų pavyzdys

Pasirinktus objektus atima iš pirmojo sukurto objekto.

Figūros → Perdengti

Perdengtų figūrų pavyzdys

Pasirinktų objektų persidengimai sukonstruoja naują figūrą.

Už persidengimo esanti sritis pašalinama.

Paremkite mus!