Objektų išdėstymas, lygiavimas ir atstumų vienodinimas

Objektų išdėstymas

Kiekvienas į dokumentą įterpiamas objektas iš eilės dedamas virš prieš tai įterpto objekto. Jei norite pakeisti objektų išdėstymą, atlikite tokius veiksmus.

 1. Spustelėkite objektą, kurio vietą norite keisti.

 2. Pasirinkę komandą Figūros ▸ Išdėstyti atverkite meniu ir jame pasirinkite vieną iš išdėstymo veiksmų:

  Perkelti į priekį – objektas perkeliamas virš visų kitų objektų

  Perkelti priekio link – objektas perkeliamas per vieną objektą priekio link

  Perkelti pagrindo link – objektas perkeliamas per vieną objektą pagrindo link

  Perkelti į pagrindą – objektas perkeliamas už visų kitų objektų

  Už objekto – objektas perkeliamas už kito objekto, kurį pasirinksite

Objekto perkėlimas už kito objekto

 1. Spustelėkite objektą, kurio vietą norite keisti.

 2. Pasirinkite komandą Figūros ▸ Išdėstyti ▸ Už objekto. Pelės žymeklio forma pasikeičia į plaštakos.

 3. Spustelėkite objektą, už kurio norite perkelti pažymėtą objektą.

Dviejų objektų sukeitimas vietomis

 1. Laikydami nuspaustą klavišą Lyg2 spustelėkite abu objektus.

 2. Pasirinkite komandą Figūros ▸ Išdėstyti ▸ Sukeisti vietomis.

Objektų lygiavimas

Lygiavimo funkcija skirta lygiuoti objektus vienas kito arba lapo atžvilgiu.

 1. Pažymėkite objektą, kurį norite lygiuoti lapo atžvilgiu, arba kelis objektus, kuriuos norite lygiuoti tarpusavyje.

 2. Pasirinkite komandą Figūros ▸ Objektų lygiuotė ir iš meniu pasirinkite norimą lygiuotę.

Atstumų tarp objektų vienodinimas

Grafikos dokumente pažymėjus tris ar daugiau objektų galima naudoti komandą Išdėstyti vienodais atstumais – ja horizontaliai ar vertikaliai suvienodinami tarpai tarp pažymėtų objektų.

 1. Pažymėkite tris arba daugiau objektų, tarp kurių norite suvienodinti atstumus.

 2. Pasirinkite komandą Figūros ▸ Išdėstyti vienodais atstumais.

 3. Pasirinkę atstumų vienodinimo horizontaliai arba vertikaliai būdą spustelėkite Gerai.

Pažymėti objektai išdėstomi vienodais atstumais palei horizontalią arba vertikalią ašį. Du kraštiniai objektai laikomi atskaitos taškais ir nejudinami, kai pasirenkama komanda Išdėstyti vienodais atstumais.

Paremkite mus!