Objektų išdėstymas, išlygiavimas ir paskirstymas

Objektų išdėstymas

Kiekvienas naujas dokumento grafikos objektas įdedama iš eilės virš ankstesnių objektų. Jei norite pakeisti jų išdėstymą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite objektą, kurio eilę norite keisti.

 2. Pasirinkite Figūra → Išdėstyti ir pasirinkite vieną iš siūlomų išdėstymo būdų:

  Perkelti į priekį – objektas perkeliamas virš visų kitų objektų

  Perkelti priekio link – objektas perkeliamas per vieną objektą link priekio

  Perkelti pagrindo link – objektas perkeliamas per vieną objektą link pagrindo

  Perkelti į pagrindą – objektas perkeliamas po visais objektais į pagrindą

  Už objekto – objektas perkeliamas už kito pasirinkto objekto

Objekto perkėlimas už kito objekto

 1. Spustelėkite objektą, kurio eilę norite keisiti.

 2. Pasirinkite Figūra → Išdėstyti ir Už objekto. Pelės žymeklis pasikeičia į ranką.

 3. Spustelėkite objektą, už kurio norite perkelti pasirinktą objektą.

Dviejų objektų eilės sukeitimas

 1. Laikydami nuspaudę Lyg2 klavišą, spustelėkite du objektus.

 2. Pasirinkite Figūra → Išdėstyti ir Sukeisti vietomis.

Objektų lygiavimas

Lygiavimo funkcija leidžia lygiuoti objektus, atsižvelgiant pačius objektus arba lapą.

 1. Pasirinkite objektą, kurį norite lygiuoti lape, arba pasirinkite kelis objektus, kuriuos norite išlygiuoti.

 2. Pasirinkite Figūra → Lygiuoti objektus ir pasirinkite vieną iš lygiavimo būdų.

Objektų paskirstymas

Jei pasirinksite kelis objektus grafikos dokumente, tai galėsite naudodami komandą Išdėstyti atranką vienodais atstumais vertikaliai arba horizontaliai išdėstyti atrinktus objektus.

 1. Pasirinkite tris arba daugiau objektus, kuriuos norite paskirstyti.

 2. Pasirinkite Figūra → Išdėstyti vienodais atstumais.

 3. Pasirinkite vertikalaus arba horizontalaus išdėstymo parinktį ir spustelėkite Gerai.

Pasirinkite objektus ir išdėstykite juos vienodais atstumais horizontaliai arba vertikaliai. Du kraštiniai objektai naudojami kaip atskaitos taškai ir nejudinami, kai kiti pasirinkimo objektai Išdėstomi vienodais atstumais.

Paremkite mus!