Grafikos dokumento spartieji klavišai

Toliau pateikiami grafikos dokumento spartieji klavišai.

Galite naudoti ir „LibreOffice“ sparčiuosius klavišus.

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


Grafikos dokumento funkciniai klavišai

Spartieji klavišai

Veiksmas

F2

Pridėti arba taisyti tekstą.

F3

Leidžia taisyti atskirus grupės objektus.

+F3

Užveria grupės objektų taisymą.

Lyg2+F3

Atveria Dubliavimo dialogo langą

F4

Atveria Padėties ir dydžio dialogo langą.

F5

Atveria Naršymą.

F7

Tikrina klaidas.

+F7

Atveria Tezaurus.

F8

Įjungia arba išjungia taškų taisymą.

+Lyg2+F8

Pirma į kadrą.

Atveria Stiliaus langą.


Grafikos dokumento spartieji klavišai

Spartieji klavišai

Veiksmai

Pliuso (+) klavišas

Didina.

Minuso (-) klavišas

Mažina.

Daugybos (×) klavišas (skaitmeninėje klaviatūroje)

Pritaiko lapo dydį prie ekrano keisdamas jo mastelį.

Dalybos (÷) klavišas (skaitmeninėje klaviatūroje)

Mažina esamą pasirinkimą.

+Lyg2+G

Sugrupuoja pasirinktus objektus.

Lyg2++A

Išgrupuoja pasirinktą grupę.

+Lyg2+K

Sujungia pasirinktus objektus.

+Lyg2+K

Išskiria pasirinktus objektus.

+Lyg2+ +

Iškelia į priekį.

+ +

Perkelia priekio link.

+ -

Perkelia pagrindo link.

+Lyg2+ -

Perkelia į pagrindą.


Grafiko dokumente naudojami spartieji klavišai

Spartieji klavišai

Veiksmai

Puslapis aukštyn

Pereina į ankstesnį lapą

Puslapis žemyn

Perkelia į kitą lapą

+Puslapis aukštyn

Perkelia į ankstesnį sluoksnį

+Puslapis žemyn

Pereina į kitą sluoksnį

Rodyklių klavišai

Perkelia pasirinktą objektą paspaustos rodyklės klavišo kryptimi.

+Rodyklės klavišas

Perkelia lapo peržiūrą rodyklės kryptimi.

-laikykite nuspaudę kol tempsite objektą. Pastaba: ši klavišų kombinacija veikia tik tada, kai parinktis Kopijuoti perkeliant yra pažymėta pasirinkus → „LibreOffice“ grafikos rengyklė → Bendrosios parinktys (numatyta).

Sukuria tempiamo objekto kopiją, kai atleidžiamas pelės klavišas.

+Įvestis su klaviatūros židiniu (F6) ant grafikos objekto mygtuko Mygtukų juostoje.

Įterpia numatyto dydžio grafikos objektą esamos peržiūros centre.

Lyg2+F10

Atveria pasirinkto objekto kontekstinį meniu.

F2

Atveria teksto veikseną.

Įvesti

Atveria teksto veikseną, jei pasirinktas objektas.

+Įvesti

Atveria teksto veikseną, jei pasirinktas tekstinis objektas. Jei nėra tekstinių objektų arba cikliškai einate per visus tekstinius objektus, tais įterpiamas naujas lapas.

Nuspauskite klavišą ir temdami pele braižykite objektą arba keiskite objekto dydį nuo objekto centro link jo krašto.

+ spustelėkite ant objekto

Pažymi objektą esantį už esamo pažymėto objekto.

+Lyg2+spustelėkite ant objekto

Pažymi objektą esantį prieš esamą pažymėtą objektą.

Lyg2 klavišą žymėdami objektą

Prideda objektą prie pažymėtų arba atšaukia jo pažymėjimą.

Lyg2+ tempdami objektą

Objektas perkeliamas kas 45 laipsnius.

Lyg2+ kurdami objektą arba keisdami jo dydį

Keičia objekto dydį išlaikydamas proporcijas.

Tab

Eina per lapo objektus jų sukūrimo eile.

Lyg2+Tab

Eina per lapo objektus eile atvirkščia jų sukūrimo eilei.

Grįžimas

Užveria esamą veikseną.


Naršymas naudojant skaidrių rūšiavimo klavišus

Spartieji klavišai

Efektas

Pradžios arba pabaigos klavišas

Nustato židinį pirmoje arba paskutinėje skaidrėje.

Kairės arba dešinės rodyklės klavišas arba puslapio aukštyn arba žemyn klavišas

Nustato židinį kitoje arba ankstesnėje skaidrėje.

Įvestis

Pakeičia įprastą veikseną aktyvioje skaidrėje.


Paremkite mus!