Lapas

Nustatoma lapo padėtis, paraštės, fonas ir kitos maketo parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Lapas ▸ Lapo savybės


Keisti fono užpildą

Allows you to define page layouts for single and multiple-page documents, as well as a numbering and paper formats.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

tip

Jei norite pakeisti visų veikiamojo dokumento lapų foną, parinkite foną, spustelėkite Gerai ir tuomet lapo savybių dialogo lange spustelėkite Taip.


Paremkite mus!