Įterpti arba keisti sluoksnį

Į dokumentą įterpiamas naujas sluoksnis arba keičiamas esamas dokumento sluoksnis. Sluoksniai galimi tik grafikos rengyklėje „Draw“, bet ne pateikčių rengyklėje „Impress“.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Įterpimas ▸ Sluoksnis

Atverkite sluoksnių ąselių kontekstinį meniu ir pasirinkite komandą Įterpti sluoksnį

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.


note

Sluoksniui pasirinkti spustelėkite atitinkamą ąselę darbo srities apačioje.


Insert layer dialog

Pavadinimas

Įveskite naujojo sluoksnio pavadinimą. Jei norite pervadinti sluoksnį, įveskite naują pavadinimą.

note

Šie angliški sluoksnių pavadinimai naudojami programos viduje ir jų negalima pakeisti ar priskirti naujiems sluoksniams: layout, background, backgroundobjects, controls, measurelines.

Sluoksniai layout, controls ir measurelines matomi normaliajame rodinyje ir atitinka numatytuosius sluoksnius Maketas, Valdiklio elementai ir Matmenų linijos.

Sluoksnis backgroundobjects matomas pagrindo rodinyje pavadinimu Fono objektai.

Sluoksnis background nėra matomas ir jo keisti nereikia.


tip

Kad galėtumėte sparčiai pervadinti sluoksnį, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite sluoksnio ąselę apačioje, iš kontekstinio meniu pasirinkite komandą Pervadinti sluoksnį ir ąselėje įveskite naująjį pavadinimą.


Antraštė

Įveskite sluoksnio antraštę.

Aprašas

Įveskite sluoksnio aprašymą.

Sluoksnio savybės

Nustatykite kitas sluoksnio savybes.

Matomas

Sluoksnis rodomas arba slepiamas.

Spausdintinas

Spausdinant dokumentą, sluoksnis gali būti spausdinamas arba ne.

Užblokuotas

Uždraudžiamas sluoksnio elementų taisymas.

Paremkite mus!