Lentelės kontekstinis meniu

Kontekstiniame lentelės meniu pateikiamos funkcijos pritaikomos visoms duomenų bazės lentelėms. Jei norite taisyti atitinkamą lentelę duomenų bazėje, pasirinkite atitinkamą lentelę ir atverkite jos kontekstinį meniu.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Lentelės.


note

Priklausomai nuo pasirinkto objekto, ne visos esamos duomenų bazės funkcijos bus pateikiamos kontekstiniame meniu. Pavyzdžiui, komanda Ryšiai matoma tik duomenų bazėje su nustatytais ryšiais.


Priklausomai nuo naudojamos duomenų bazės sistemos, kontekstiniame meniu pateikiami šie įrašai:

Atverti

Komanda Atverti atveria pažymėtą objektą naujame uždavinyje.

Jei lentelė atidaryta, galimos kelios duomenų taisymo funkcijos.

Relations

This command opens the Relation Design window, which allows you to define relationships between various database tables.

Sukurti saitą

Ši komanda gali tapti aktyvia kai yra pažymėtas objektas. Saitas, pavadintas „Saitas su xxx“ (xxx yra objekto pavadinimas) bus sukurtas tame pačiame aplanke, kuriame yra pažymėtas objektas.

Paremkite mus!