Lentelės

Lentelės duomenų taisymo veiksenoje duomenų įrašai rodomi eilutėse, duomenis galima filtruoti ir rikiuoti. Šioje veiksenoje taip galima kurti naujus įrašus, taisyti ar pašalinti esamus.

„LibreOffice“ žinyne yra informacijos tokiomis temomis:

Create new or edit table design

Data Sources

This section contains information on browsing and editing database tables.

Ieškoti įrašo

Formose ir duomenų bazių lentelėse reikšmių paiešką galima vykdyti tarp duomenų laukų, sąrašų laukų ir žymimųjų langelių.

Duomenų rikiavimas ir filtravimas

Relations, Primary and External Key

Lentelės kontekstinis meniu

Kontekstiniame lentelės meniu pateikiamos funkcijos pritaikomos visoms duomenų bazės lentelėms. Jei norite taisyti atitinkamą lentelę duomenų bazėje, pasirinkite atitinkamą lentelę ir atverkite jos kontekstinį meniu.

Paremkite mus!