Formos projektavimas

Bet kurį „LibreOffice“ dokumentą galima paversti forma. Tam tereikia pridėti vieną ar daugiau valdiklių.

Atverkite formos valdiklių mygtukų juostą – joje yra priemonės, reikalingos formai taisyti. Dar daugiau priemonių yra formos projektavimo juostoje bei papildomoje mygtukų juostoje Daugiau valdiklių.

Formos projektavimo veiksenoje galima įterpti valdiklius, pritaikyti jų savybes, nustatyti formos savybes ir aprašyti įdėtines formas.

Formos projektavimo juostos mygtuku Formos žvalgiklis Piktograma atveriamas formos žvalgiklis.

Mygtuku Atverti projektavimo veiksenoje Piktograma galima įrašyti formos dokumentą taip, kad šis visada būtų atveriamas formos projektavimo veiksenoje.

Jei nustatant formoje esančių objektų savybes įvyktų klaida (pavyzdžiui, bandant su objektu susieti neegzistuojančią duomenų bazės lentelę), bus parodytas klaidos pranešimas. Klaidos pranešimo lange gali būti mygtukas Daugiau. Spustelėjus mygtuką Daugiau, bus parodyta išsamesnė informacija apie įvykusią klaidą.

Paremkite mus!