Jungties savybės

Užklausos kūrimo lange dukart spustelėjus jungiamąją liniją tarp dviejų lentelių arba pasirinkus komandą Įterpimas → Naujas sąryšis, atveriamas jungties savybių dialogo langas. Čia parinktos savybės bus taikomos visoms kuriamoms užklausoms.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite užklausos kūrimo langą ir pasirinkite komandą Įterpimas → Naujas sąryšis arba dukart spustelėkite dviejų lentelių jungiamąją liniją.


Įtrauktos lentelės

Čia parenkamos dvi skirtingos lentelės, kurias norite sujungti.

Įtraukti laukai

Parenkami du duomenų laukai, kurie bus susieti sąryšiu.

Parinktys

Tipas

Čia nurodomas pažymėtos jungties tipas. Kai kurios duomenų bazės suderinamos ne su visais jungčių tipais.

Vidinė jungtis

Vidine jungtimi gaunama lentelė, sudaryta tik iš tokių įrašų, kuriuose susietų laukų turinys yra vienodas. „LibreOffice“ SQL kalboje tokia jungtis užrašoma WHERE sakiniu.

Kairioji jungtis

Kairiąja jungtimi gaunama lentelė, sudaryta iš visų kairiosios lentelės įrašų ir iš tų dešiniosios lentelės įrašų, kurių susietų laukų turinys yra vienodas. „LibreOffice“ SQL kalboje ši jungtis užrašoma komanda LEFT OUTER JOIN.

Dešinioji jungtis

Dešiniąja jungtimi gaunama lentelė, sudaryta iš visų dešiniosios lentelės įrašų ir iš tų kairiosios lentelės įrašų, kurių susietų laukų turinys yra vienodas. „LibreOffice“ SQL kalboje ši jungtis užrašoma komanda RIGHT OUTER JOIN.

Kryžminė jungtis

Kryžmine jungtimi sudaroma lentelė iš visų kairiosios ir dešiniosios lentelių įrašų. „LibreOffice“ SQL kalboje tokia jungtis užrašoma komanda FULL OUTER JOIN.

Natūralioji

Jei jungtis natūralioji, į sąryšį aprašantį SQK sakinį įterpiamas parametras NATURAL. Tuomet stulpeliai su tokiu pačiu pavadinimu iš abiejų lentelių bus sujungti. Bus rodomas tik vienas stulpelis kiekvienai stulpelių vienodais pavadinimais porai.

Paremkite mus!