Trūkstamas elementas

Jei atveriama užklausa, kurioje naudojamos lentelės ar laukai nebeegzistuoja, parodomas Trūkstamo elemento dialogo langas. Šiame dialogo lange nurodoma trūkstama lentelė arba laukas, ir galima nuspręsti, ką daryti toliau.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Užklausos, tuomet pasirinkite komandą Taisa → Taisyti.
Jei užklausoje naudojami laukai nebeegzistuoja, bus atvertas šis dialogo langas.


Ką daryti toliau?

Šiuo atveju galimi trys variantai.

Ar tikrai atverti grafinį užklausos vaizdą?

Užklausa atveriama projektavimo veiksenoje nepaisant trūkstamų elementų. Taip pat galima nurodyti, ar nepaisyti ir kitų klaidų užklausoje.

Užklausa atveriama projektavimo veiksenoje – grafinėje sąsajoje. Trūkstamos lentelės rodomos tuščios, o trūkstami laukai sąraše rodomi su jų nebegaliojančiais pavadinimais. Šitaip paprasčiau tvarkyti tik tuos laukus, kurie sukelia klaidas.

Atverti užklausą SQL rodinyje

Užklausa atveriama projektavimui SQL veiksenoje – čia ją galima interpretuoti kaip savitosios SQL kalbos užklausą. SQL veikseną galima išjungti tik tuomet, kai visas „LibreOffice“ sakinys yra interpretuojamas (tai įmanoma tik tuomet, kai visos užklausoje naudojamos lentelės ir laukai iš tiesų egzistuoja).

Neatverti užklausos

Užklausos įkėlimo procedūra nutraukiama ir užklausa neatveriama. Ši parinktis atitinka dialogo lango mygtuko Atsisakyti funkciją.

Nepaisyti panašių klaidų

Jei pasirinkote pirmąjį variantą ir norite vis tiek atverti grafinį užklausos vaizdą nepaisant trūkstamų elementų, čia galima nurodyti, ar taip pat nepaisyti ir kitų klaidų. Jei pažymėsite šią parinktį, atveriant užklausą nebus rodomi jokie klaidų pranešimai, net jei užklausos ir negalima tinkamai interpretuoti.

Paremkite mus!