Užklausos

Užklausa – tai specialus lentelės rodinys. Užklausomis galima parodyti norimus įrašus arba norimus laukus iš įrašų, taip pat galima tuos įrašus rikiuoti. Užklausas galima taikyti vienai lentelei arba kelioms lentelėms, jei jos susietos bendrais duomenų laukais.

Jei norite tai atlikti…

Duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Užklausos.


Užklausomis galima ieškoti įrašų duomenų lentelėse pagal tam tikrus kriterijus. Visos duomenų bazei sukurtos užklausos matomos duomenų bazių programos lange Užklausos.

Užklausų spausdinimas

Jei norite išspausdinti užklausos ar lentelės turinį:

  1. Atverkite teksto dokumentą (arba skaičiuoklės dokumentą, jei reikalingos specialios tokio dokumento spausdinimo parinktys).

  2. Atverkite duomenų bazės failą. Spustelėkite mygtuką Lentelės, jei norite spausdinti lentelę, arba Užklausos, jei norite spausdinti užklausą.

  3. Nutempkite lentelės arba užklausos pavadinimą į atvertą teksto arba skaičiuoklės dokumentą. Bus atvertas duomenų bazės stulpelių įterpimo dialogo langas.

  4. Parinkite norimus spausdinti stulpelius (duomenų laukus). Spustelėjus mygtuką Automatinis formatavimas bus galima parinkti vieną iš aprašytų formatų. Užverkite dialogo langą.

    Užklausos arba lentelės turinys bus įterptas į dokumentą.

  5. Išspausdinkite dokumentą pasirinkę komandą Failas → Spausdinti.

tip

Taip pat galima atverti duomenų šaltinių polangį (Vald+Lyg2+F4), jame pažymėti visą duomenų bazės lentelę (spustelėti viršutiniame kairiajame lentelės kampe) ir nutempti pažymėtus laukus į teksto ar skaičiuoklės dokumentą.


Duomenų filtravimas ir rikiavimas

Šiomis komandomis galima rikiuoti ir filtruoti duomenis užklausos lentelėje.

Query Design

Užklausos projektavimo veiksenoje galima kurti ir taisyti užklausas arba rodinius.

Užklausos projektavimo mygtukų juosta

Kuriant arba taisant SQL užklausą, Užklausos projektavimo juostos mygtukais galima keisti, kaip atvaizduojami duomenys.

Query Through Several Tables

Užklausos rezultate gali būti duomenys iš kelių lentelių, jei šios tarpusavyje yra susietos tinkamais duomenų laukais.

Formulating Query Criteria

Šiame skyriuje aprašoma, kokius operatorius ir komandas galima naudoti užklausos filtro sąlygoms formuluoti.

Executing Functions

Naudojant lentelės duomenis galima atlikti skaičiavimus, o jų rezultatą įrašyti kaip užklausos rezultatą.

Paremkite mus!