Formatavimo mygtukų juosta

Formatavimo mygtukų juosta pasirodo, kai atveriama diagramos taisymo veiksena. Dukart spragtelėjus diagramą atveriam jos taisymo veiksena. Spustelėjus už diagramos ribų taisymo veiksena užveriama.

Galite taisyti diagramos formatus naudodami Formatavimo juostos valdiklius ir mygtukus.

Pasirinkite diagramos elementą

Pasirinkite diagramos elementą, kurį norite taisyti. Elementas pasirenkamas diagramoje. Spustelėję elemento Formato pasirinkimą atversite pasirinkto elemento savybių dialogo langą.

Formato pasirinkimas

Atveria pasirinkto elemento savybių dialogo langą.

Diagramos tipas

Atveria diagramos tipo dialogo langą.

Diagramos duomenų lentelė

Atveria duomenų lentelės dialogo langą, kur galite taisyti diagramos duomenis.

Horizontalus tinklelis

Formatavimo juosto Horizontalaus tinklelio mygtukas perjungia Y ašies tinklelio matomumą.

Legendos įjungimas arba išjungimas

Jei norite parodyti arba paslėpti legendą, Formatavimo juostoje spustelėkite legendos įjungimo arba išjungimo mygtuką.

Teksto mastelis

Keičia teksto diagramoje dydį, kai keičiamas diagramos dydis.

Automatinė struktūra

Perkelia visus diagramos elementus į jų numatytąsias vietas diagramoje. Ši funkcija ne keičia diagramos tipo ar kitų savybių nesusijusių su elementų vieta diagramoje.

Paremkite mus!