Diagramų spartieji klavišai

Diagramose galite naudoti sparčiuosius klavišus.

Galite naudoti bendruosius „LibreOffice“ sparčiuosius klavišus.

Spartieji klavišai diagramose

Spartieji klavišai

Funkcija

Tab

Pasirenkamas kitas objektas.

Lyg2+Tab

Pasirenkamas ankstesnis objektas.

Prad

Pasirenkamas pirmasis objektas.

Pab

Pasirenkamas paskutinis objektas.

Gr

Atšaukia pasirinkimą.

Rodyklės aukštyn, žemyn, dešinėn arba kairėn

Perkelia objektą nurodyta kryptimi.

Rodyklės aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn diagramoje

Perkelia pasirinktą diagramos dalį nurodyta kryptimi.

F2 pavadinimuose

Įjungia teksto įvesties veikseną.

F3

Atveria grupę, kad būtų galima taisyti atskirus komponentus (legendoje atskiras duomenų sekas).

+F3

Uždaro grupę

+ arba -

Padidina arba sumažina diagramą.

+ arba - skritulinėje diagramoje

Perkelia pasirinktą skritulinės diagramos išpjovą arčiau arba toliau skritulio centro.

Paremkite mus!