Automatinė struktūra

Perkelia visus diagramos elementus į jų numatytąsias vietas esamoje diagramoje. Funkcija nekeičia diagramos tipo ar su padėtimi nesusijusias savybes.

Piktograma

Automatinė struktūra

Paremkite mus!