Diagramos vediklis → Duomenų sekos

Šiame Diagramos vediklio lange galite pakeisti atskirai kiekvienos sekos šaltinio sritį įskaitant ir jų žymes. Galite pakeisti ir kategorijų sritį. Pirmiausia galite pasirinkti duomenų sritį Duomenų srities lange ir tuomet pašalinti nereikalingas duomenų sekas arba pridėti duomenų sekas iš kitų langelių.

Tip Icon

Jei kitų parinkčių keisti nenorite, tai galite tiesiog apibrėžti duomenų sritis pasirinkę Diagramų vediklis → Duomenų sritis ir praleisti šį langą.


Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Diagrama...

Icon

Įterpti diagramą

Dukart spustelėkite diagramą ir pasirinkite Formatas → Duomenų sritis


Šį dialogo langą galite atverti tik diagramoms, kurios vaizduoja skaičiuoklės arba rašyklės lentelės duomenis.

Paspauskite Lyg2+F1 ir nurodykite valdiklį, kad sužinotumėte apie jį daugiau.

Duomenų sekų tvarkymas

Duomenų sekų sąraše pateikiamos visos esamos diagramos duomenų sekos.

Duomenų sekų taisymas

  1. Spustelėkite sąrašo įrašą, jei norite jį peržiūrėti arba keisti jo savybes.

    Duomenų sričių lauke pateikiami sričių paskirčių pavadinimai ir duomenų sekų langelių nuorodos.

  2. Spustelėję įrašą galite taisyti žemiau esančio teksto lauko turinį.

    Žymė šalia teksto lauko nusako esamo pasirinkimo paskirtį.

  3. Įveskite sritį arba spustelėję mygtuką Pasirinkti duomenų sritį pasirinkite duomenų sritį pele lentelėje.

    Jei norite įvesti keletą negretimų langelių sričių, tai įveskite pirmąją, padėkite kabliataškį ir įveskite kitą langelių sritį. Langelių sritys atskiriamos kabliataškiais.

Duomenų paskirties sritis, pavyzdžiui y reikšmių sritis, negali apimti žymių langelių.

Kategorijų arba duomenų žymių taisymas

Priklausomai nuo diagramos tipo, tekstas gali būti rodomas į ašyje arba kaip duomenų žymės diagramoje.

Paremkite mus!