Diagramos vediklis → Diagramos elementai

Šiame Diagramos vediklio lange galite pasirinkti, kokiu diagramos elementus rodyti daigramoje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Diagrama...

Icon

Įterpti diagramą


Paspauskite Lyg2+F1 ir nurodykite valdiklį, kad sužinotumėte apie jį daugiau.

Diagramų elementų įterpimas

Galite įterpti pavadinimus arba norimus diagramos elementus.

Pavadinimai

Jei įterpsite diagramos pavadinimą, paantraštę ar ašies pavadinimą, tai jo tekstas bus įterptas numatytu atstumu nuo diagramos. Jei pavadinimo neįterpsite, tai atstumas jam nebus numatytas.

Nėra galimybės susieti pavadinimo tekstą su langeliu. Tekstą turite įrašyti tiesiogiai.

Įterpę diagramą galite keisti jos vietą ar kitas savybes pasirinkę Formato meniu.

Legenda

Legendoje rodomos Duomenų sekos dialogo lange nurodyto duomenų bloko pirmosios eilutės arba pirmojo stulpelio žymės. Jei diagrama neapima žymių, tai legendoje rodomas tekstas „1 eilutė, 2 eilutė, “ arba „A stulpelis, B stulpelis,...“ priklausomai nuo diagramos duomenų eilučių numerių ir stulpelių raidžių.

Galite tiesiogiai įrašyti tekstą, kuris automatiškai sugeneruojamas ir Pavadinimo langelių srities.

Pasirinkite pasirinktų elementų vietas. Sukūrę diagramą galite pakeisti vietą pasirinkę Formatavimo meniu komandas.

Tinkleliai

Matomos tinklelio linijos padeda įvertinti duomenų reikšmes diagramoje.

Atstumai tarp tinklelio linijų atitinka ašies savybių dialogo lango Mastelio kortelėje nurodytus intervalus.

Tinklelio linijų negalima įterpti skritulinėje diagramoje.

Papildomi elementai

Jei norite įterpti papildomų elementų, diagramos taisymo veiksenoje pasirinkite Įterpimo meniu. Galite įterpti šiuos elementus:

  1. Antrines ašis

  2. Šalutinius tinklelius

  3. Duomenų žymes

  4. Statistikas, pavyzdžiui, vidurkių reikšmes, y paklaidų juostas ir tendencijos linijas

Paremkite mus!