Dviejų reikšmių (sklaidos) diagrama

Pirmame Diagramos vediklio lange galite pasirinkti diagramos tipą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Diagrama...

Icon

Įterpti diagramą


Dviejų reikšmių (sklaidos)

Dviejų reikšmių diagramai riekia vienos duomenų sekos su pavadinimais, x reikšmių sąrašas, y reikšmių sąrašas. Kiekviena (x; y) reikšmių pora vaizduojama tašku koordinačių sistemoje. Duomenų sekos pavadinimai yra siejami su y reikšmėmis ir rodomi legendoje.

Pasirinkite dviejų reikšmių diagramą šioms užduotims spręsti:

  1. parinkti x ašies skalę

  2. sugeneruoti parametrų kreivę, pavyzdžiui spiralę

  3. nubraižyti funkcijos grafiką

  4. išsiaiškinti statistinius kiekybinių duomenų ryšius

Dviejų reikšmių diagrama gali apimti daugiau nei vieną duomenų seką.

Dviejų rūšių diagramų variantai

Dviejų reikšmių diagramos variantą galite pasirinkti pirmame Diagramos vediklio lange arba diagramos taisymo veiksenoje pasirinkę Formatas → Diagramos tipas.

Diagrama sukuriama su numatytomis nuostatomis. Galite taisyti sukurtos diagramos savybes. Linijos stilių ir piktogramą galite keisti pasirinkę Linijos kortelę Duomenų sekos savybių dialogo lange.

Dukart spustelėję duomenų tašką atversite Duomenų sekos dialogo langą. Jame galite keisti duomenų sekos savybes.

Jei norite, kad būtų rodoma paklaidos juosta dvimatėje diagramoje, pasirinkite Įterpimas → Y paklaidos juosta.

Taip pat galite įterpto vidurkio ir tendencijos linijas pasirinkę Įterpimo meniu komandas.

Taškinė

Kiekvienas duomenų taškas vaizduojamas piktograma. „LibreOffice“ naudoja numatytas skirtingos formos ir spalvos piktogramas kiekvienai duomenų sekai. Numatytąsias spalvas galite nurodyti pasirinkę → Diagramos → Numatytosios spalvos.

Linijinė

Šioje diagramoje taškai iš eilės sujungiami tiesiomis linijomis. Diagramoje nerodomos taškų piktogramos.

Diagramoje duomenys vaizduojami ta pačia eilės tvarka, kaip ir yra duomenų sekos. Jei norite linijas vaizduoti pagal x reikšmes, pažymėkite Rikiuoti pagal X reikšmes. Šis rikiavimas taikomas tik diagramoms, o ne duomenims lentelėje.

Taškinė ir linijinė

Šioje diagramoje rodomas linijos ir taškai vienu metu.

Trimamtė linijinė

Linijos vaizduojamos juostomis. Duomenų taškai nerodomi diagramoje. Galite nustatyti apšvietimą ir peržiūros kampą, jei pasirinksite Trimatį vaizdą .

Glotnios linijos

Jei norite nubrėžti kreivę, tai pasirinkite iš Linijos tipo išskleidžiamo sąrašo Glotni.

Spustelėję Savybės, jei norite keisti kreivės savybes.

Kubinis splainas atideda duomenų taškus kaip daugianarius, kurių laipsniai 3. Perėjimas tarp daugianarių yra glotnus, tokio paties nuolydžio ir kreivumo.

Dalijimas nurodo, kiek atkarpų jungiama braižant daugianario grafiką tarp dviejų duomenų taškų. Galite nurodyti tarpinį tašką spustelėję bet kurį tašką.

B splainas naudoja parametrinę interpoliuojančią B splaino kreivę. Šios kreivės konstruojamos dalimis iš daugianarių. Daugianario laipsnis nurodo naudojamų daugianarių laipsnius.

Laiptuotos linijos

Linijos tipo išskleidžiamame sąraše pasirinkite Laiptuota diagrama, kurioje taškai jungiami laužtėmis, o ne atkarpomis.

Galite keisti pasirinktos diagramos savybes spustelėję mygtuką Savybės šalia pasirinkto diagramos varianto.

Yra 4 skirtingi laiptuoto jungimo būdai:

Paremkite mus!