Akcinės diagramos tipas

Pirmame Diagramos vediklio lange galite pasirinkti diagramos tipą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Diagrama...

Icon

Įterpti diagramą


Akcinė

Akcinėje diagramoje vaizduojamas akcijų kainų kitimas. Akcijų operacijos taip pat gali būti pavaizduotos.

Akcinėse diagramose svarbus duomenų sekų eiliškumas. Duomenys turi būti išdėstyti, kaip parodyta pavyzdyje.

A

B

C

D

E

F

1

Operacijos apimtis

Pradinė kaina

Žemiausia (apatinė) kaina

Didžiausia (viršutinė) kaina

Galutinė kaina

2

Pirmadienis

2500

20

15

25

17

3

Antradienis

3500

32

22

37

30

4

Trečiadienis

1000

15

15

17

17

5

Ketvirtadienis

2200

40

30

47

35

6

Penktadienis

4600

27

20

32

31


Pradinė, žemiausia, aukščiausia ir galutinės reikšmės diagramoje sudaro vieną duomenų vienetą. Akcijų kainų duomenų sekas sudaro kelios eilutės apimančios šiuos duomenis. Stulpelio su operacijos apimtimi reikšmės sudaro papildomą antrą duomenų seką.

Priklausomai nuo pasirinkto varianto jums nereikia visų stulpelių.

Akcinių diagramų tipai

Pasirinkite Akcinės diagramos tipą pirmame Diagramos vediklio lange. Tuomet pasirinkite vieną iš keturių siūlomų variantų.

1 akcinė

Šioje diagramoje vaizduojamas skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios kainos vertikale linija imant duomenis iš žemiausios ir aukščiausios kainų stulpelių.

Šioje diagramoje vaizduojamas papildoma horizontali galutinės kainos žymė imant duomenis iš žemiausios, aukščiausios ir galutinės kainų stulpelių.

2 akcinė

Imant duomenis iš pradinės, žemiausios, aukščiausios ir galutinės kainų stulpelių sugeneruojama „žvakidės“ diagrama. 2 akcinėje diagramoje vaizduojamas vertikalia linija skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios kainos ir stačiakampiu priekyje – sritis tarp pradinės ir galutinės kainos. Spustelėję stačiakampį būsenos juostoje pamatysite daugiau informacijos. „LibreOffice“ naudoja skirtingas spalvas didėjančios ir mažėjančioms reikšmėms vaizduoti.

3 akcinė

Duomenys vaizduojami panašiai kaip 1 akcinėje diagramoje tik su papildomu operacijų stulpeliu imant duomenis ir apimties, mažiausios, didžiausios ir galutinės kainų stulpelių.

4 akcinė

Ši diagrama apjungia 2 akcinę diagramą ir operacijų reikšmių stulpelį imdama duomenis iš visų penkių duomenų stulpelių: apimties, pradinės, mažiausios, didžiausios ir galutinės kainos.

Kadangi operacijų apimtis gali turėti kitus matavimo vienetus, tai diagramose 3 akcinė ir 4 akcinė įtraukiama antrinė y ašis. Kainos rodom ašyje diagramos dešinėje, o apimtys ašyje diagramos kairėje.

Duomenų šaltinio nustatymas

Diagrama pagal jos duomenis

Jei norite pakeisti duomenų sekas, pasirinkite arba diagramos taisos veiksenos kontekstiniame arba Rodymomeniu komandą Diagramos duomenų lentelė.

Įterptoje diagramos duomenų lentelėje duomenų sekos rašomos stulpeliais.

Norėdami sukurti naują akcinę diagramą pirmiausia naudokite stulpelinę diagramą. Pridėkite reikiamus stulpelius ir įrašykite savo duomenis tokiu eiliškumu, kaip parodyta pavyzdyje, praleisdami nereikalingus stulpelius lentelėje. Jei norite pakeisti stulpelio lentelėje eilę, spustelėkite Perkelti seką dešinėn. Užverkite diagramos duomenų lentelę. Pakeiskite diagramos tipą pasirinkę akcinės diagramos variantą Diagramos tipo lange.

Jei jau turite akcinę diagramą ir norite pakeisti jos variantą, tai pirmiausia pakeiskite ją į stulpelinę diagramą, pridėkite arba pašalinkite stulpelius taip, kad atitiktų norimą akcinės diagramos variantą ir pakeiskite ją atgal į akcinę diagramą.

Nerašykite duomenų sekų pavadinimų eilutėje. Užrašykite pavadinimą virš vaidmens pavadinimo.

Eilučių eiliškumas nusako, kaip bus išdėstytos diagramoje kategorijos. Norėdami pakeisti eilutės eilę, spustelėkite Perkelt eilutę žemyn.

Diagramos pagal skaičiuoklės arba rašyklės lenteles.

Galite pridėti duomenų sekas antrame Diagramos vediklio lange arba Duomenų srities dialogo lange. Geresniam suderinamumui naudokite Duomenų sekų dialogo langą.

Norėdami nurodyto duomenų sritį, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Įveskite duomenų sritį į teksto lauką.

    Skaičiuoklėje duomenų sritis gali apimti vieną ar kelis duomenų blokus. Pavyzdžiui, „$Lakštas1.$B$3:$B$14“ arba „$Lakštas1.A1:A5;$Lakštas1.D1:D5“. Rašyklėje duomenų sritis gali atrodyti taip: „Lentelė1.A1:E4“.

    Jei sintaksė bus neteisinga, „LibreOffice“ tekstą rodys raudonai.

  1. Skaičiuoklėje spustelėję mygtuką Pasirinkti duomenų sritį šalia duomenų srities įvesties lauko sutrauksite dialogo langą ir galėsite pele tempdami pažymėti reikiamą duomenų sritį lakšte. Kai atleisite pelės mygtuką, duomenys automatiškai atsiras Duomenų srities įvesties lauke. Spustelėję mygtuką Išskleisti vėl išskleisite dialogo langą. Jei norite įvesti dar vieną duomenų sritį, tai duomenų srities įvesties lauke po atsiradusios nuorodos parašykite kabliataškį ir pakartoję anksčiau aprašytus žingsnius pridėkite dar vieną duomenų sritį.

Galite keisti duomenų sekų eilučių ar stulpelių parinktis.

Jūsų akcinės diagramos duomenys yra „stulpeliuose“, jei eilučių informacija priklauso tam pačiam elementui.

Akcinių diagramų pagal lenteles duomenų sričių suderinamumas

Galite tvarkyti atskiras duomenų sekas ir taisyti duomenų šaltinius trečiame Diagramos vediklio lange arba Duomenų srities dialogo lango kortelėje Duomenų sekos.

Duomenų sekų tvarkymas

Dialogo lango kairėje duomenų sekų srityje galite tvarkyti tam tikros diagramos duomenų sekas. Akcinė diagrama turi mažiausiai vieną duomenų seką apimančią kainas. Ji turi turėti antrą seką apimančią operacijų apimtį.

Jei turite daugiau nei viena kainų duomenų seką, juos rikiuoti galite naudodami mygtukus Aukštyn ir Žemyn. Šis eiliškumas nusako ir išdėstymą diagramoje. Tą patį galite daryti ir apimties duomenų sekoms. Negalite sukeisti kainos ir apimties duomenų sekų.

Jei norite pašalinti duomenų sekas, tai pasirinkę duomenų sekas iš sąrašo spustelėkite Šalinti.

Jei norite pridėti duomenų sekas, tai pasirinkite vieną iš esamų duomenų sekų ir spustelėkite Pridėti. Atsiras to paties tipo tuščias įrašas po pasirinkta seka. Jei neturite kainos duomenų sekos ar apimties duomenų sekos, tai pirmiausiai Duomenų srities dialogo lange pasirinkite šių sekų sritį.

Duomenų sričių nustatymas

Dialogo lange Duomenų sritys galite nustatyti arba pakeisti kiekvieną pasirinktos duomenų srities komponento duomenų sritį.

Dialogo lango viršuje esančiame sąraše matote komponentų ir esamų reikšmių paskirties pavadinimus. Pasirinkę paskirtį, galite keisti teksto lauko po sąrašu reikšmę. Žymė rodo pasirinktą paskirtį.

Įveskite sritį į teksto lauką arba spustelėję mygtuką Pasirinkti duomenų sritį sutraukite dialogo langą ir tempdami pele pasirinkite lakšto sritį.

Bet kokia eilės tvarką pasirinkite Pradžios reikšmes, Galutines reikšmes, Aukščiausias reikšmes ir Žemiausias reikšmes. Nurodykite tik tas sritis, kurios reikalingos jūsų pasirinktam akcinės diagramos variantui. Sritys lentelėje nebūtinai turi būti viena šalia kitos.

Legenda

Legendoje rodomos žymės iš pirmos eilutės arba pirmojo stulpelio, arba atitinkamos jūsų nurodytos srities dialogo lange Duomenų sekos. Jei diagramoje nėra žymių, tai legendoje rodomas tekstas „1 eilutė, 2 eilutė, ...“ arba „A stulpelis, B stulpelis, ...“ priklausomai nuo diagramos duomenų eilučių numerių ar stulpelių raidžių.

Legendoje rodomos reikšmės, kurias įvedėte Duomenų srities dialogo lango lauke Pavadinimų sritis.

Pasirinkite vieną iš vietos parinkčių. Nubraižę diagramą, galėsite nurodyti kitą diagramos vietą pasirinkę Formato meniu.

Paremkite mus!