Linijinės diagramos tipas

Pirmame Diagramos vediklio lange galite pasirinkti diagramos tipą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Diagrama...

Icon

Įterpti diagramą


Linijinė

Linijinėje diagramoje duomenys vaizduojami taškais y ašyje, o kategorijos x ašyje. Kiekviena duomenų sekos reikšmė gali būti sujungiama linija.

Taškinėje diagramoje duomenys vaizduojami tik taškais.

Taškinėje ir linijinėje diagramoje duomenys vaizduojami taškais sujungtais linijomis.

Linijinėje diagramoje duomenys vaizduojami tik linijomis.

Trimatėje diagramoje duomenys vaizduojami 3D linijomis (juostomis).

Jei norite išdėstyri sekas vieną virš kitos, tai pasirinkite Išdėstyti sekas. Tuomet y reikšmės nebevaizduoja absoliučių reikšmių, išskyrus pirmą stulpelį, kuris pavaizduojamas diagramos apačioje. Jei pasirinksite Procentais, tai y reikšmės vaizduojamos kaip visos kategorijos procentinė dalis.

Jei norite pakeisti, kaip linijos bus sujungtos diagramoje, pasirinkite Linijos tipą. Galite pasirinkti vaizduoti Tiese linija, Glotne linija arba Laiptuota linija. Spustelėję Savybės, galite keisti glotnios arba laiptuotos linijos savybes.

Paremkite mus!