Stulpelinė ir linijinė diagrama

Pirmame Diagramos vediklio lange galite pasirinkti diagramos tipą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Diagrama...

Icon

Įterpti diagramą


Stulpelinė ir linijinė

Stulpelinė ir linijinė diagrama yra kombinuota diagrama, kurią sudaro Stulpelinė diagrama ir Linijinė diagrma.

Galite pasirinkti vieną iš galimybių

Užvėrę diagramų vediklį galite įterpti antrinę y ašį pasirinkę Įterpimas → Ašys.

Nurodyti duomenų sritį

Pasirinktos duomenų srities kairiausių stulpelių (arba viršutinių eilučių) duomenys vaizduojami stulpeliais diagramoje, o kitų stulpelių ir eilučių duomenys vaizduojami linija diagramoje. Tačiau galite tai pakeisti dialogo lange Duomenų sekos.

  1. Pasirinkite duomenų sritį.

  2. Spustelėkite viena iš parinkčių: duomenų seka eilutėse arba duomenų seka stulepliuose.

  3. Patikrinkite, ar duomenų sritis turi etiketę pirmoje eilutėje, pirmame stulpelyje ar abiejuose.

Duomenų sekos

Duomenų sekų sąraše išvardytos visos esamos diagramos duomenų sekos.

Sąrašo viršuje yra stulpeliais vaizduojamų duomenų reikšmių sritys, apačioje – linija vaizduojamų duomenų reikšmių sritys.

Duomenų sekų taisymas

  1. Jei norite taisyti įrašo savybes, spustelėkite įrašą sąraše.

    Duomenų sričių sąrašo lauke pateikiami duomenų sričių komponentų pavadinimai ir langelių blokai.

  2. Spustelėkite įrašą, tuomet galite taisyti žemiau esančio lauko turinį.

    Pavadinimas prie teksto lauku nusako esamo pasirinkimo vaidmenį.

  3. Galite įrašyti sritį arba, spustelėję dialogo lango Sutraukimo arba išskleidimo mygtuką, sumažinti dialogo langą ir pasirinkti norimą lakšto sritį pele.

Į pavadinimo langelius negali būti įtraukti vaizduojami duomenys (y reikšmės).

Kategorijų arba duomenų pavadinimų taisymas

Kategorijų srities reikšmės diagramoje bus rodomos kaip ašių pavadinimai.

Diagramos elementų įterpimas

Diagramos vediklio lange Diagramos elementai galite pasirinkti ir įterpti šiuos elementus:

Kitus elementus galite įterpti diagramos taisymo veiksenoje pasirinkę Įterpimo meniu komandas. Taip galite įterpti šiuos elementus:

Jei norite nustatyti kitas duomenų žymes kiekvienai duomenų sekai, galite naudoti duomenų sekų dialogo langą.

Paremkite mus!