Stulpelinės ir juostinės diagramos tipas

PirmameDiagramos vediklio lange galite pasirinkti diagramos tipą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Diagrama...

Icon

Įterpti diagramą


Sulpelinė

Duomenys šioje diagramoje vaizduojami stulpeliais. Kiekvieno stulpelio aukštis yra proporcingas reikšmei. X ašyje vaizduojamos kategorijos, o y ašyje jas atitinkančios reikšmės.

Normalioji stulpelinė diagrama vaizduoja visus duomenis priklausančius kategorijoms vienus šalia kitų. Kiekviena absoliuti reikšmė lyginama su kitomis reikšmėmis.

Sudėtinė stulpelinė diagrama vaizduoja kiekvienos kategorijos duomenų reikšmes vieną virš kitos. Lyginama kiekvienos kategorijos reikšmė su kitomis reikšmėmis toje pačioje kategorijoje.

Procentinė stulpelinė diagrama vaizduoja, kokią procentinę dalį kiekviena reikšmė sudaro visoje kategorijoje. Pabrėžiama kiekvienos reikšmės svarba visumai kategorijai.

Galite įjungti Trimatį vaizdą. Realistiška schema pateikia geriausią trimatį vaizdą. Paprasta schema bando imituoti kitų sistemos programų trimatį diagramos vaizdą.

Trimačiam vaizdavimui galite pasirinkti duomenis vaizduoti stačiakampiais gretasieniais, cilindrais, kūgiais ir piramidėmis.

Juostinė

Juostinėje diagramoje duomenys vaizduojami horizontaliomis juostomis. Kiekvienos juostos ilgis proporcingas reikšmei. Y ašyje vaizduojamos kategorijos, o x ašyje atidedamos reikšmės.

Juostinių diagramų tipai yra tokie patys, kaip ir stulpelinių diagramų.

Paremkite mus!