Burbulinės diagramos tipas

Pirmame Diagramų vediklio lange galite pasirinkti diagramos tipą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Diagrama...

Icon

Įterpti diagramą


Burbulinė

Burbulinė diagrama vaizduoją trijų kintamųjų ryšį. Du kintamieji naudojami vietoms X ir Y ašyse nusakyti, o trečias kintamasis nusako kiekvieno burbulo dydį.

Burbulinės diagramos dialogo lange yra parinktis, kur apibrėžiama duomenų sritis, kurios reikšmės nusako burbulų dydį.

Paremkite mus!