Plotinės diagramos tipas

Pirmame Diagramų vediklio lange galite pasirinkti diagramos tipą.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Diagrama...

Icon

Įterpti diagramą


Plotinė

Diagramoje reikšmių taškai vaizduojami Y ašyje. X ašyje vaizduojamos kategorijos. Kiekvienos duomenų srities Y reikšmės sujungiamos linija. Sritis tarp dviejų linijų yra užpildyta spalva. Diagramoje svarbu atskirti spalvomis kiekvieną kategoriją.

Normaliose plotinėse diagramose visos reikšmės atidedamos kaip absoliučios y reikšmės. Pirmiausia atidedamas paskutinis duomenų sekos stulpelis, toliau kiti, galiausiai atidedamos pirmojo duomenų stulpelio reikšmės. Todėl, jei pirmojo stulpelio reikšmės yra didesnės už kitas reikšmes, tai paskutinė pavaizduota sritis paslepia kitas sritis.

Sudėtinės plotinės diagramos vaizduoja sritis vieną ant kitos. Tai užtikrina visų duomenų sekų matomuma. Tačiau y reikšmės nebevaizduoja absoliučių reikšmių, išskyrus paskutiniam stulpeliui, kuris vaizduojamas sudėtinės plotinės diagramos apačioje.

Procentinės sudėtinės plokštuminės diagramos vaizduoja kiekvienos reikšmės svarbos procentinę tendenciją per tam tikrą laikotarpį arba kitus kategorijos duomenis.

Paremkite mus!