Išdėstymas

Leidžia keisti diagramoje esančių duomenų sekų išdėstymą.

Duomenų vieta duomenų lentelėje lieka nepakeista. Galite tik pasirinkti komandas įdėję diagramą į „LibreOffice “ skaičiuoklę.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Išdėstymas (Diagramos)

Atverkite kontekstinį meniu ir pasirinkite Išdėstymas (Diagramos)


Warning Icon

Ši parinktis galima tik, jei duomenys yra pateikti stulpelyje. Negalite perkelti duomenų pateiktų eilutėje.


Perkelti priekio link

Perkelia pasirinktas duomenų sekas priekio link (dešinėn).

Perkelti galo link

Perkelia pasirinktas duomenų sekas link galo (kairėn).

Paremkite mus!