Diagramos pagrindas

Atveria Diagramos pagridno dialogo langą, kuriame leidžiama keisti diagramos pagrindo savybes. Diagramos pagrindas yra apatinė trimatės diagramos sritis. Šis parintis galima tik trimatėms diagramoms.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Daigramos pagrindas (Diagramos)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!