Diagramos siena

Atveria Diagramos sienos dialogo langą, kuriame leidžiama keisti diagramos sienos savybes. Diagramos siena yra vertikalus fonas už diagramos duomenų srities.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Diagramos siena → Diagrama dialogo langą (Diagramos)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!