Padėtis

Valdo ašies padėtį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Ašys → X ašis → Padėtis kortelę (Diagramos)


Ašies linija

Pasirinkite, kurioje vietoje kerta kita ašis: pradžioje, pabaigoje, ties tam tikra reikšme ar kategorija.

Ašių vietos parinkimas

Padalų žymėse

Nurodo, kad ašis išdėstyta ant pirmų arba paskutinių padalos žymių. Tokiu būdu duomenų taškų vizualizacija prasideda arba baigiasi ties nurodyta ašies reikšme.

Tarp padalos žymių

Nurodo, kad ašis išdėstyta tarp padalos žymių. Tokiu būdu duomenų taškų vizualizacija pradedama arba baigiama tam tikru atstumu nuo ašies reikšmių.

Žymės

Uždėti žymes

Pasirinkite, kur uždėti žymes: šalia ašies, šalia ašies (iš kitos pusės), išorėje pradžioje, išorėje pabaigoje.

Intervalo žymos

Pagrindinės

Nurodo, ar žymos bus ašies viduje ar išorėje. Galima derinti ir abu variantus. Tuomet matysite žymas abiejose pusėse.

Viduje

Nurodo, kad žymos yra dedamos ašies viduje.

Išorėje

Nurodo, kad žymos dedamos ašies išorėje.

Šalutinės:

Šioje srityje galite nurodyti žymėjimus brūkšneliais tarp ašių žymų. Galima aktyvuoti abu laukus. Tai paveiks žymėjimo liniją einančią iš išorės į vidų.

Viduje

Mažesnio intervalo žymos uždedamos ašies viduje.

Išorėje

Mažesnio intervalo žymos uždedamos ašies išorėje.

Uždėti žymas

Pasirinkite, kur uždėti žymas: ant žymių, ant ašių, ant žymių ir ašių.

Paremkite mus!