Mastelis

Keičia X arba Y ašies mastelį.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Ašys → Y ašis → Mastelis kortelę (Diagramos)


„LibreOffice“ ašių mastelį keičia automatiškai optimaliai pritaikydama rodiniui.

Jei norite gauti tam tikrą rezultatą, galite rankiniu būdu pakeisti ašies mastelį. Pavyzdžiui, galite rodyti tik stulpelio viršutinę dalį pakeldami ašį aukščiau.

Mastelis

Galite įrašyti reikšmes, jei norite padalinti ašis į atitinkamus intervalus. Galite automatiškai nustatyti mažiausią, didžiausią reikšmę, pagrindinį intervalą ir atskaitos reikšmę.

Mažiausias

Nurodo mažiausią rodomą reikšmę ašyje.

Didžiausia

Nurodo didžiausią rodomą reikšmę ašyje.

Pagrindinis intervalas

Nurodo pagrindinio ašies dalinimo intervalą. Pagrindinis intervalas negali būti didesnis už visą sritį.

Šalutinio intervalo skaičiavimas

Nurodo ašies dalinimo intervalą.

Atskaitos reikšmė

Nurodo, nuo kurios vietos rodyti reikšmes ašyje.

Automatinis

Jei norite keisti parinktis, turite atšaukti Automatinį taikymą.

Note Icon

Atšaukite automatinį nustatymą, jei naudojate savo reikšmes, nes jūsų įrašytos reikšmės nebus pritaikytos.


Logaritminė skalė

Nurodo, kad ašys būtų padalintos pagal logaritminę skalę.

Note Icon

Šią parinktį patariama naudoti, jei jūsų reikšmės labai skiriasi viena nuo kitos. Tokiu būdu jūsų tinklelio linijos bus vienodai išdėstytos, bet reikšmės galės labai skirtis viena nuo kitos.


Apversta kryptis

Apibrėžia, kur ašyje rodoma mažiausia ir didžiausia reikšmės. Tai nustatoma pagal matematines taisykles. Tai reiškia, kad Dekarto koordinačių sistemoje x ašyje reikšmės didėja iš kairės į dešinę, o y ašyje iš apačios į viršų. Polinėje koordinačių sistemoje matematinė kampo kryptis yra prieš laikrodžio rodyklę, o spindulys iš vidaus į išorę.

Tipas

Kai kurioms ašims galite pasirinkti teksto ar datos formatą arba leisti nustatyti formatą automatiškai. Ašies tipui „Data“ galite parinkti toliau pateiktas savybes.

Mažiausią ir didžiausią reikšmė gali būti rodoma skalės pabaigoje.

Dalijimas gali būti nustatomas dienos, mėnesio ar metų intervalais.

Pagrindinis intervalas gali būti nustatytas pagal dienas, mėnesius ir metus.

Mažasis intervalas gali būti nustatytas pagal dienas, mėnesius ir metus.

Paremkite mus!