Y ašis

Atveria Y ašies dialogo langą, kur galite keisti Y ašies savybes.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Ašys → Y ašis/ Antrinė Y ašis (Diagramos)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Čia nustatomas taikytinas formatavimas ir šriftas.

Mastelis

Keičia X arba Y ašies mastelį.

Padėtis

Valdo ašies padėtį.

Lygiuotė

Leidžia pakeisti ašių žymių ar pavadinimų lygiuotę.

Paremkite mus!