Ašys

Atveria dialogo langą, kuri galite keisti pasirinktos ašie savybes. Dialogo lango pavadinimas priklauso nuo pasirinktos ašies.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Ašys → X ašis/ Antrinė X ašis/ Z ašis/ Visos ašys (Diagramos)


Y ašis turi išplėstą dialogo langą. Dviejų reikšmių diagramos X ašies dialogo langas turi kortelę Mastelis.

note

Keisti X ašies mastelį galima tik dviejų reikšmių diagramoje.


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Čia nustatomas taikytinas formatavimas ir šriftas.

Lygiuotė

Leidžia pakeisti ašių žymių ar pavadinimų lygiuotę.

Paremkite mus!