Ašis

Ši komanda atveria submeniu, kur galite taisyti ašių savybes.

Dialogo lango kortelės priklauso nuo pasirinkto diagramos tipo.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Ašys (Diagramos)


X ašis

Atveria dialogo langą, kuri galite keisti pasirinktos ašie savybes.

Y ašis

Atveria Y ašies dialogo langą, kur galite keisti Y ašies savybes.

Antrinė X ašis

Atveria dialogo langą, kur galite keisti antrinės X ašies savybes. Jei norite įterpti antrinę X ašį, pasirinkite Įterpimas → Ašys ir pažymėkite antrinė X ašis.

Antrinė Y ašis

Atveria dialogo langą, kur galite keisti antrinės Y ašies savybes. Jei norite įterpti antrinę Y ašį, pasirinkite Įterpimas → Ašys ir pažymėkite antrinė Y ašis.

Z ašis

Atveria dialogo langą, kuri galite keisti pasirinktos ašie savybes.

Visos ašys

Atveria dialogo langą, kuri galite keisti pasirinktos ašie savybes.

Paremkite mus!