Legenda

Leidžia keisti legendos rėmelių, srities ir rašmenų savybes.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Legenda arba Formatas → Formato pasirinkimas → Legenda (Diagramos)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Čia nustatomas taikytinas formatavimas ir šriftas.

Rodinys

Atveria dialogo langą Legenda, kuriame galite pakeisti diagramos legendų padėtį ir nurodyti, ar legendos rodomos.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!