Lygiuotė

Leidžia pakeisti ašių žymių ar pavadinimų lygiuotę.

Kai kurių parinkčių negalima pritaikyti visoms žymėms. Pavyzdžiui, siūlomos skirtingos parinktys dvimačiams ir trimačiams objektams.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Ašys (Diagramos)


Rodyti žymes

Nurodo, rodyti ar slėpti ašių žymes.

Mygtukas Ašies pavadinimas, esantis Formatavimo juostoje, perjungia ašių pavadinimų rodymą arba slėpimą.

Piktograma

Rodyti arba slėpti ašių pavadinimus

Pasukti tekstą

Apibrėžia langelių turinio teksto kryptį. Spustelėkite vieną iš ABCD mygtukų, kad priskirtumėte reikalingą kryptį.

ABCD apskritimas

Spsutelėję bet kurioje apskritimo vietoje apibrėšite kintamojo teksto kryptį. Raidės ABCD apačioje atitinka naujas nuostatas.

ABCD mygtukas

Priskiria vertikalią teksto kryptį visam langelių turiniui.

Note Icon

Jei apibrėžiate vertikalų x ašies žymės kryptį, tekstą gali nukirpti x ašis.


Laipsniai

Leidžia rankiniu būdu įvesti pasukimo kampą.

Teksto skaidymas

Nustato duomenų žymės teksto skaidymą.

Persidengia

Nurodo, kad tekstas langelyje gali persidengti su kito langelio tekstu. Tai patogu, jei yra mažai vietos. Ši parinkti negalima, jei skiriasi tekstų kryptys.

Lūžis

Leidžia teksto lūžį.

Toliau išvardytos parinktys taikomos ne visiems diagramų tipams:

Rikiuotė

Šią parinkt galite taikyti tik dvimatėse diagramose pasirinkę Formatas → Ašis → Y ašis arba X ašis. Čia galite apibrėžti X arba Y ašies žymių lygiuotę.

Išklotinė

Išrikiuoja skaičius ašyje vieną prie kito.

Išskirti nelyginius

Išdėsto ašyje lyginius skaičius žemiau už nelyginius skaičius.

Išskirti lyginius

Išdėsto ašyje nelyginius skaičius žemiau už lyginius skaičius.

Automatinis

Automatiškai išdėsto skaičius ašyje.

Note Icon

Jei diagrama yra palyginus maža, tai gali kilti sunkumų išdėstant žymes. Galite to išvengti padidindami diagramą arba sumažindami teksto dydį.


Teksto kryptis

Nurodoma pastraipos, kurioje naudojamas kompleksinė teksto struktūra, teksto kryptis. Ši priemonė galima tik jei yra įjungtas kompleksinės teksto struktūros palaikymas.

Paremkite mus!