Pavadinimas

Leidžia pakeisti pasirinkto pavadinimo ar visų pavadinimų savybes.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Formato pasirinkimas → Pavadinimas dialogo langą (Daigramos)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Čia nustatomas taikytinas formatavimas ir šriftas.

Lygiuotė

Leidžia keisti diagramos pavadinimo lygiuotę.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!