Pavadinimas

Meniu komanda Pavadinimas atveria submeniu, kurio komandos leidžia keisti diagramos pavadinimo parinktis.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Pavadinimas (Diagramos)


Pagrindinis pavadinimas

Leidžia pakeisti pasirinkto pavadinimo parinktis.

Paantraštė

Leidžia pakeisti pasirinkto pavadinimo parinktis.

X ašies pavadinimas

Leidžia pakeisti pasirinkto pavadinimo parinktis.

Y ašies pavadinimas

Leidžia pakeisti pasirinkto pavadinimo ar visų pavadinimų savybes.

Z ašies pavadinimas

Leidžia pakeisti pasirinkto pavadinimo parinktis.

Visi pavadinimai

Leidžia pakeisti pasirinkto pavadinimo ar visų pavadinimų savybes.

Paremkite mus!