Duomenų sekos

Naudokite šias parinktis, kai norite keisti pasirinktos duomenų sekos parinktis.Dialogo langas atveriamas, kaip pasirenkate vieną duomenų seką ir komandą iš meniu Formatas. Kai kurios meniu komandos galimos tik dvimatėms arba trimatėms diagramoms.

note

Visi atlikti pakeitimai turės įtakos esamoms duomenų sekoms. Pavyzdžiui, jei pakeisite spalvą, tai visų elementų priklausančių šiai duomenų sričiai spalva pasikeis.


Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Formato pasirinkimas → Duomenų sekos dialogo langą (Diagramos)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Čia nustatomas taikytinas formatavimas ir šriftas.

Duomenų žymenys

Atveria Duomenų žymenų dialogo langą, kuriame galite nurodyti duomenų žymenis.

Y klaidų juostos

X arba Y paklaidos juostų dialogo lange galite pasirinkti, kad dvimatėse diagramose būtų rodomos paklaidos juostos.

Parinktys

Jei norite nurodyti tam tikros diagramos parinktis, atverkite parinkčių dialogo langą. Parinktys dialogo lange priklauso nuo diagramos tipo.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!