Formatuoti pasirinkimą

Formatuoja pasirinktą objektą. Priklausomai nuo pasirinkto objekto atveriamas jo formatavimo dialogo langas, kurį taip pat galite atverti pasirinkę atitinkamą komandą iš meniu Formatas:

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Atrankos formatas (taikoma diagramoms)


Diagramos siena

Atveria Diagramos sienos dialogo langą, kuriame leidžiama keisti diagramos sienos savybes. Diagramos siena yra vertikalus fonas už diagramos duomenų srities.

Diagramos sritis

Atveria diagramos srities dialogo langą, kuriame galite keisti diagramos srities savybes. Diagramos sritis yra fonas už dvisų diagramos elementų.

Diagramos pagrindas

Atveria Diagramos pagridno dialogo langą, kuriame leidžiama keisti diagramos pagrindo savybes. Diagramos pagrindas yra apatinė trimatės diagramos sritis. Šis parintis galima tik trimatėms diagramoms.

Pavadinimas

Leidžia pakeisti pasirinkto pavadinimo parinktis.

Legenda

Leidžia keisti legendos rėmelių, srities ir rašmenų savybes.

X ašis

Atveria dialogo langą, kuri galite keisti pasirinktos ašie savybes.

Y ašis

Atveria Y ašies dialogo langą, kur galite keisti Y ašies savybes.

Tinklelis

Atveria Tinklelio dialogo langą, kuriame leidžiama apibrėžti tinklelio savybes.

Duomenų taškas

Šiame dialogo lange galite keisti pasirinkto duomenų taško parinktis. Dialogo langas atveriamas, kaip pasirenkate tik vieną duomenų tašką ir komandą Formatas → Formatuoti pasirinkimą. Kai kurios meniu komandos yra galimos tik dvimatėms arba trimatėms diagramoms.

Duomenų sekos

Naudokite šias parinktis, kai norite keisti pasirinktos duomenų sekos parinktis.Dialogo langas atveriamas, kaip pasirenkate vieną duomenų seką ir komandą iš meniu Formatas. Kai kurios meniu komandos galimos tik dvimatėms arba trimatėms diagramoms.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!