Tinkleliai

Galite padalinti ašis į intervalus naudodami tinklelį. Tai leidžia geriau matyti diagramą, ypač, jei dirbate su didele diagrama. Y ašies pagrindinis tinklelis yra numatytas.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Įterpimas → Tinkleliai (taikoma diagramoms)

Formatavimo juostai spustelėkite

Piktograma

Horizontalūs tinkleliai

Piktograma

Vertikalūs tinkleliai


Pagrindiniai tinkleliai

Apibrėžia ašį, kuriai nurodomas pagrindinis tinklelis.

X ašis

Prideda diagramoje X ašies tinklelį.

Paspaudus Vertikalaus tinklelio mygtuką Formatavimo juostoje perjungia X ašies tinklelio rodymą.Jie perjungia tris būsenas: nėra tinklelio, pagrindinis tinklelis, pagrindinis ir antrinis tinkleliai. Šis pakeitimas daro įtaką parinkims Įterpimas → Tinkleliai.

Piktograma

Horizontalus tinklelis

Y ašis

Prideda diagramoje Y ašies tinklelį.

Paspaudus Horizontalaus tinklelio mygtuką Formatavimo juostoje perjungia Y ašies tinklelio rodymą.Jis perjungia tris būsenas: nėra tinklelio, pagrindinis tinklelis, pagrindinis ir antrinis tinkleliai. Šis pakeitimas daro įtaką parinktims Įterpimas → Tinkleliai.

Piktograma

Vertikalus tinklelis

Z ašis

Prideda diagramoje Z ašies tinklelius. Ši parinktis galima tik trimatėms diagramoms.

Pagrindiniai tinkleliai

Šioje srityje priskiriamas pagrindinis tinklelis kiekvienai ašiai. Kai priskiriamas antrins ašies tinklelis, tarpai tarp pagrindinio tos ašies tinklelio linijų yra mažinami.

X ašis

Prideda tinklelius, kurie padalina X ašį į mažesnius intervalus.

Y ašis

Prideda tinklelius, kurie Y ašį padalina į mažesnius intervalus.

Z ašis

Prideda tinklelius, kurie Z ašį padalina į mažesnius intervalus. Ši parinktis galima tik trimatėms diagramoms.

Paremkite mus!