Parinktys

Jei norite nurodyti tam tikros diagramos parinktis, atverkite parinkčių dialogo langą. Parinktys dialogo lange priklauso nuo diagramos tipo.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Formatas → Formato pasirinkimas → Duomenų sekos → parinktys kortelę (Diagramos)


Lygiuoti duomenų sekas pagal:

Šioje srityje galite pasirinkti iš dviejų Y ašies mastelių metodų. Ašys gali būti skirtingų mastelių ir skirtingų savybių.

Pirminę y ašį

Ši parinktis yra numatytoji. Visos duomenų sekos lygiuojamos pagal pirminę y ašį.

Antrinę y ašį

Keičia Y ašies mastelį. Ši ašis matoma, kai bent viena duomenų seka yra jai priskirta ir pasirinktas ašies rodymas.

Nuostatos

Apibrėžiamos juostinės diagramos nuostatas šioje srityje. Bet kokie pakeitimai pritaikomi diagramos visoms duomenų sekoms.

Tarpai

Apibrėžia tarpus procentais tarp stulpelių. Didžiausias galimas tarpas 600%.

Persidengimai

Apibrėžia būtinas nuostatas duomenų sekų persidengimui. Galite pasirinkti nuo -100 iki +100%.

Jungimo linijos

Pažymėkite šia parinktį sudurtinėms ir procentų stulpelių (vertikalioms juostinėms) diagramoms, jei norite sujungti stulpelių sluoksnius su jiems priklausančiomis linijomis.

Rodyti juostą prie juostos

Jei rodomos dvi ašys juostinėje diagramoje ir dalis duomenų sekų yra susietų su pirmąja ašimi, o kitos duomenų sekos susietos su antrąja ašimi, tai abi duomenų sekų aibės rodomos nepriklausomai ir persidengia.

Galiausiai juosta susieta su pirmąja y ašimi yra dalinai arba visiškai paslėpta po juosta susieta su antrąją y ašimi. Jei norite to išvengti, pasirinkite rodyti juostą prie juostos. Juostos iš skirtingų duomenų sekų rodomos taip kaip susietos su viena ašimi.

Pagal laikrodžio rodyklę

Ši parinktis galima skritulinei arba žiedinei diagramai. Numatyta, kad diagramose duomenys išrikiuojami prieš laikrodžio rodyklę. Jei norite, kad duomenys būtų rikiuojami pagal laikrodžio rodyklę, pasirinkite Pagal laikrodžio rodyklę.

Pradžios kampas

Temkite tašką apskritimu arba spustelėkite norimoje apskritimo vietoje ir nustatykite skritulinės arba žiedinės diagramos kampo pradžią. Pradžios kampas yra geometrinė kampo padėtis, nuo kurio braižoma pirmoji išpjova. 90 laipsnių kampas pradedamas brėžti nuo 12 valandos laikrodžio vietos. O laipsnių kampas pradedamas brėžti nuo 3 valandos laikrodžio vietos.

Note Icon

Trimatėje skritulinėje arba žiedinėje diagramoje ankstesnėse programos versijose 0 laipsnių kampas pradedamas brėžti kaip 90 laipsnių kampas (nuo 12 valandos laikrodžio vietos). Dvimatėse diagramose ankstesnėse ir vėlesnėse versijose numatomas pradžios kampas yra 90 laipsnių.


Note Icon

Kai keičiate pradžios kampą arba kryptį, pakeitimai rodomi tik esamoje programos versijoje. Ankstesnėse programos versijose rodomas tas pats dokumentas su numatytomis reikšmėmis: visada prieš laikrodžio rodyklę ir pradžios reikšmė 90 laipsnių (dvimatėje skritulinėje diagramoje ir 0 laipsnių (trimatėje skritulinėje diagramoje).


Laipnsiai

Įveskite pradžios kampą nuo O iki 359 laipsnių. Galite spustelėti rodyklę, jei norite pakeisti rodomą reikšmę.

Atidėti trūkstamas reikšmes

Kartais diagramoje vaizduojamų duomenų sekoje trūksta reikšmių. Galite pasirinkti skirtingas parinktis, kaip atidėti trūkstumas reikšmes. Tokios parinktys galimos tik kai kuriuose diagramų tipuose.

Palikti tarpą

Trūkstamoms reikšmėms duomenys nebus rodomi. Tai numatyta parinktis stulpelinėms, juostinėms, tiesinėms ir spindulinėms diagramos .

Laikyti 0

Trūkstama y reikšmė bus rodoma 0. Tai numatyta plotinei diagramai.

Tęsti liniją

Trūkstama reikšmė interpoliuojama iš gretimų reikšmių. Tai numatyta dviejų reikšmių diagramoje.

Įtraukti reikšmes iš paslėptų langelių

Patikrina ir parodo esamos langelių srities paslėptų langelių reikšmes.

Paslėpti legendos įrašą

Nerodyti pasirinktų duomenų sričių ar duomenų taško legendos reikšmių.

Paremkite mus!